Blog

Weer een stap verder met More for Local

Het kopen van lokale producten is de laatste tijd ‘in’. Het produceren ervan gebeurt natuurlijk al jaren.
Met een internationaal project rondom lokaal voedsel van een jaar of tien geleden probeerde ik, samen met zakelijke partners Nico & Mark, het kopen van lokale producten onder de aandacht te brengen. Betere prijs voor de producent, behoud van landschap én vooral smaakvolle producten.
We hadden Europese markten georganiseerd, o.a. in het Franse Puy en Velay waar ik een paar weken geleden nog weer eens was, en regelden uitwisselingen tussen producenten. Destijds stond digitale verkoop nog helemaal in de kinderschoenen. In de gesprekken met producenten bleek dat zij het destijds al wel zagen als één van de kansrijke afzetkanalen voor hun lekker gemaakte producten.
Het idee om een (Europese) website op te zetten voor kleinschalige producenten die hun producten kunnen aanbieden is toen ontstaan, én blijven hangen. De uitvoering is nog weerbarstiger dan we dachten, maar het gaat steeds een stap vooruit. De eerste producenten hebben, nu nog als test, een assortiment ingevoerd. De komende weken gaan andere producenten ook producten invoeren. We starten in Twente, en hopen daarna uit te kunnen breiden naar andere (ook Europese) regio’s. Als we online gaan, laat ik het weten.

 

-